THY-MORS ENERGI

OM THY-MORS ENERGI

AKTIVE INVESTERINGER I VORES FÆLLES INFRASTRUKTUR

Som andelshaver i Thy-Mors Energi er du med til at sikre et lokalsamfund, der altid er i udvikling. Med investeringer i vedvarende energi vil vi være med til at sikre en grøn og bæredygtig fremtid for Thy og Mors. Gennem samarbejde og det lokale ejerskab, vil vi skabe energi til meget mere – til gavn for alle andelshavere.

I kraft af fællesskabet ønsker vi at være med til at favne og forme vores fælles fremtid, hvor grøn energi spiller en nøglerolle i at udfase fossile brændsler og dermed reducere den samlede klimapåvirkning.

Andelsselskabet Thy-Mors Energi investerer i den fælles infrastruktur i Thy og på Mors for at sikre at de bedst mulige forudsætninger for bosætning og erhvervsliv i lokalområdet. Gennem investeringer i udrulningen af fibernet har alle andelshavere i Thy-Mors Energi nu adgang til gigabit internet – uanset hvor man bor eller arbejder i området. Ligesom investeringer i fibernet drives det lokale elnet ligeledes som en del af Thy-Mors Energi koncernen.

FREMTIDIGE INVESTERINGER I VE

Som samfund har vi et af verdens mest ambitiøse klimamål, 70% reduktion inden 2030, og her kommer ny vedvarende energi til at spille en nøglerolle. Thy-Mors Energi ønsker med fremtidige investeringer, at sikre den lokale værdiskabelse og skabe projekter, som kan være med til at udvikle eksisterende og tiltrække ny virksomheder og arbejdspladser til lokalområdet.

Du er altid velkommen hos Thy-Mors Energi.

Du finder os på Løvevej 5, 7700 Thisted.

tlf: 96 70 22 00

vindparkhanstholm@thymors.dk