PROCES

Projektet miljøvurderes jf.§ 18 i Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Ved igangsætning af planlægning for projektet vil der ligeledes blive truffet afgørelse om, at planlægningen for projektet skal miljøvurderes.

Projektet miljøvurderes jf.§ 18 i Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Ved igangsætning af planlægning for projektet vil der ligeledes blive truffet afgørelse om, at planlægningen for projektet skal miljøvurderes.

1. Debatfase

Borgere, interesseorganisationer, foreninger og myndigheder kan komme med forslag og idéer til, hvad der skal være indeholdt i projektet og den kommende planlægning for området. Bemærkninger fra offentligheden indgår i Thisted Kommunes fremtidige planlægningsarbejde.

2. Udarbejdelse af planforslag

Ud fra de ovenfor beskrevne særlige forhold samt indkomne idéer og forslag i debatfasen besluttes det, hvad lokalplan, tillæg til kommuneplan, miljøvurdering og miljøkonsekvensvurdering skal omfatte og indeholde.

3. Politisk behandling

Planforslag, miljøvurdering og miljøkonsekvensvurdering sendes i politisk behandling til godkendelse.

4. Offentlig høring

Efter politisk godkendelse sendes de i 8 ugers offentlig høring med offentliggørelse på www.thisted.dk/aktuelleplaner, hvor der kan gives bemærkninger. Opstiller afholder et offentligt møde om værditabsordningen inden for de første 4 uger af den offentlige høring. Mødet vil blive annonceret for de omkringboende.

5. Endelig politisk behandling

Alle bemærkninger fra den offentlige høring af planforslagene samles og vurderes. Alle bemærkninger og kommunes behandling af dem sendes til politisk behandling, hvor der politisk tages endelig beslutning om vedtagelse af planerne og tilladelse til et konkret projekt. Når planerne er politisk vedtaget, offentliggøres de på www.thisted.dk/aktuelleplaner.

Du er altid velkommen hos Thy-Mors Energi.

Du finder os på Løvevej 5, 7700 Thisted.

tlf: 96 70 22 00

vindparkhanstholm@thymors.dk