VE-LOVEN

Lov om fremme af vedvarende energi

INTRODUKTION

Jf. Bekendtgørelse af lov om fremme af vedvarende energi - LBK nr. 1791 af 02/09/2021 findes der forskellige ordninger som projektet er omfattet af. Det er ordninger, der alle har til hensigt at fremme den lokale forankring af solcelle- og vindmølleprojekter og til en vis grad kompensere for de gener naboerne måtte opleve.

MULIGHEDER FOR KOMPENSATION

Bor du i en beboelsesejendom i nærheden af et kommende VE-anlæg har du forskellige muligheder for at søge kompensation, jf. værditabsordningen og salgsoptionsordningen. Læs mere i vidensbladene fra Energistyrelsen.

MULIGHEDER FOR VE-BONUS

VE-bonusordningen giver beboere på ejendomme i nærheden af kommende VE-anlæg mulighed for at få en årlig udbetaling, svarende til en del af anlæggets kapacitet. Læs meget mere om mulighederne for VE-bonus i vidensbladet fra Energistyrelsen.

Du er altid velkommen hos Thy-Mors Energi.

Du finder os på Løvevej 5, 7700 Thisted.

tlf: 96 70 22 00

vindparkhanstholm@thymors.dk